top of page
KTAI7466.JPG

Slovenská Asociácia Silných Mužov

Slovak Strongman

Slovenská asociácia silných mužov (SASIM) pôsobí od roku 1999 a zastrešuje najsilnejších mužov Slovenska.

SASIM organizuje podujatia silných mužov, silných žien i rôzne exhibičné vystúpenia. Súťaže a podujatia sú organizované na národnej i medzinárodnej úrovni. SASIM je členom Konfederácie športových zväzov. Prezidentom Asocácie je v súčastnosti pán Milan Gabrhel a viceprezidentom pán Pavol Guga. 

V roku 2011 vznikol pod záštitou SASIM Európsky pohár silných mužov, ktorý založil prezident SASIM Milan Gabrhel, Gabriel Kowalsky (bývalý poľský pretekár) a niekdajší český prezident federácie silných mužov ČR Georgis Patenidis. Od založenia sa každoročne konajú kvalitné silácke preteky v rôznych Stredoeurópskych krajinách a podujatí sa zúčastňujú nominovaní najsilnejší pretekári z mnohých krajín.

Víťazom Európskeho pohára sa stáva pretekár, ktorý získa najviac bodov v kalendárnom roku na podujatiach organizovaných pod hlavičkou Európskeho pohára. Každá krajina nominuje svojich silákov na dané preteky, preto nie všetci sa zúčastňujú všetkých kôl ale vždy len tí najlepší. 

Preteky majú dané pravídlá, kde sa pretekárom hradí podľa platných dohôd zúčastnených krajín cestovné, pricemoney, ubytovanie a strava. 

Medzi krajiny, ktoré sa zúčastňujú pohára patria Slovensko, Česká republika, Ukrajina, Poľsko, Slovinsko a Rakúsko. Organizáciu niektorého z podujatí Európskeho pohára môžu prevziať i iné stredoeurópske krajiny, pokiaľ daný organizátor splní všetky podmienky organizácie. 

 

Viac informácií na stránkach: 

V prípade akýchkoľvek otázok neváhajte kontaktovať  viceprezidenta SASIM Pavla Gugu telefonicky na čísle  +421 944 220 311 !

bottom of page