top of page
873x400.jpg

Masáže a masérska škola

Masáže a masérska škola

 

Majiteľ Fitness Gabrhel, pán Milan Gabrhel,  je kvalifikovaný certifikovaný masér s dlhoročnými skúsenosťami v poskytovaní masérskych a wellness služieb. Masérske zručnosti pána Gabrhela už pomohli vyliečiť nespočetné množstvo problémov pohybového a svalového ústrojenstva rôznych zákazníkov a jeho masérske schopnosti sú vyhľadávané ľuďmi nielen zo Slovenska ale i zo zahraničia. V prípade že Vás trápia bolesti chrbta, svalov alebo iné, sa neváhajte objednať na masáž.

Okrem poskytovania masérskych služieb sa pán Gabrhel zaoberá i školením nových profesionálnych masérov a wellness pracovníkov. Základný kurz, wellness pracovník - masérske služby, je zastrešený Vzdelávacou Akadémiou Jána Amosa Komenského Trenčín (VAJAK) a je akreditovaný Ministerstvom školstva. Okrem toho ponúka Fitness Gabrhel ďalšie doškoľovacie masérske kurzy rôznych zameraní na rozšírenie masérskych zručností. Každý absolvent obdrží po úspešnom ukončení kurzu certifikát. 

Súčasná ponuka masérskych kurzov:
Massage

Wellness pracovník – masérske služby

Fitness Gabrhel pod záštitou Vzdelávacej Akadémie Jána Amosa Komenského Trenčín umožňujú záujemcom sa preškoliť a certifikovať v kurze “Wellness pracovník – masérske služby”. Na tento kurz bola udelená akreditácia akreditačnou komisiou Ministerstva školstva SR. Absolventi kurzu obdržia certifikát s celoštátnou platnosťou. 

Vzdelávací program je určený záujemcom, ktorí chcú získať odborné vedomosti a zručnosti pre výkon činnosti wellness pracovníka – masérske služby a ktorí chcú nájsť uplatnenie v danom odbore. Po overení odbornej spôsobilosti si môže absolvent založiť živnosť alebo si nájsť uplatnenie vo wellness zariadeniach a hoteloch doma aj v zahraničí. 

Cieľ vzdelávacieho programu je: oboznámenie sa so zásadami hygieny, epidemiológie a BOZP v masérskych službách a wellness zariadeniach, získať vedomosti z anatómie a fyziológie človeka. Po absolvovaní kurzu bude absolvent schopný ovládať anatomické názvoslovie, poznať kostrovú a svalovú sústavu človeka, bude ovládať základné masážne postupy pri masáži dolných končatín, horných končatín, chrbta, brucha, hrudníka, šije, hlavy. Absolvent bude poznať  jednotlivé techniky masáží (trenie, hnetenie, vytieranie, roztieranie, tepanie, chvenie, vytriasanie, pasívne pohyby) a vedieť ich vhodne kombinovať pri masáži jednotlivých častí tela. Ďalej absolvent získa prehľad v moderných trendoch pri saunových ceremoniáloch a bude poznať zásady správneho saunovania a spôsoby odpočinku po saunovaní.  

Image by Toa Heftiba

Manuálna lymfodrenážna masáž

Cieľ kurzu je vyškolenie účastníkov na ďalšiu činnosť masáží, uvedenie masérov do problematiky lymfodrenážnej a anticelulitídnej masáže, teória v oblasti správnej výživy, vzťah terapeut a pacient, vybavenie miestnosti na prevádzanie lymfodrenážnej a anticelulitídnej masáže.

Cieľové skupiny: zdravotne spôsobilí muži a ženy, maséri, inštruktori fitness centier, pedikéri, kozmetičky, …

Fußreflexzonenmassage

Reflexná masáž chodidiel

Cieľom kurzu je vyškolenie na ďalšiu činnosť masáží chodidiel, vyhľadávanie reflexných bodov a spôsob ich aktivácie, uvedenie masérov do histórie reflexných masáží, teória v oblasti správnej výživy, ako spôsob predchádzania ochoreniam, vzájomné súvsťažnosti jednotlivých receptorov a častí tela, vzťah terapeut a pacient, vybavenie miestnosti na prevádzanie reflexnej masáže chodidiel.

Cieľové skupiny: zdravotne spôsobilí muži a ženy, maséri, inštruktori fitnes centier, pedikéri, kozmetičky, …

Image by engin akyurt

Ostatné masérske kurzy:

Okrem iného nájdete v našej ponuke napríklad i kurzy ako: Bankovanie - masáž bankami, čokoládová masáž, indická antistresová masáž hlavy, manuálna lymfodrenáž tváre, medová masáž, masáž pre tehotné, a iné.

 

Fitness Gabrhel pracuje v prípade všetkých masérskych kurzov pod záštitou  Akadémie Vzdelávania Jána Amosa Komenského Trenčín (VAJAK).

Viac informácií a prehľad aktuálnych masérskych kurzov v ponuke nájdete na stránkach Akadémie kliknutím na odkaz nižšie.

Neváhajte sa objednať na masáž alebo nás kontaktovať ohľadom možností absolvovania masérskeho kurzu na čísle +421 904 217691! Tešíme sa na Vás! 

bottom of page