top of page
brown hair flowing

Kadernícka škola

Kadernícka škola

 

Pod zastrešením profesionálnou kaderníčkou Luciou Gabrhelovou, ktorá je majiteľkou kaderníckeho a barberského salónu Razor, Vám naše školiace centrum ponúka i akreditovaný kurz kaderník kaderníčka ako i doškoľovacie kadernícke kurzy. 

Kurz Kaderník - Kaderníčka je akreditovaný Ministerstvom školstva SR a každý absolvent obdrží po úspešnom ukončení kurzu certifikát. 

Akreditovaný kadernícky kurz:
Styling Hair

Kaderník - Kaderníčka

Cieľ vzdelávacieho programu je: Absolvent vzdelávacieho programu pozná zariadenie pracoviska kaderníka, funkcie pracovného náradia, pomôcky, prístroje a ich údržbu, vie používať a rozumie štruktúre základných nástrojov a zariadení používaných pri práci. Pozná materiály používané v kaderníckych službách, ich zloženie, vlastnosti, použitie a pôsobenie na vlasy a pokožku hlavy, ovláda bezpečnú manipuláciu s nimi a vhodné dávkovanie, vie ako rôzne šampóny a kondicionéry ovplyvňujú vlasy klientov. Pozná prejavy kožných chorôb predovšetkým pokožky hlavy. Pozná a dodržiava prijaté pravidlá hygieny a sanitácie, prevádzkový poriadok, odstraňovanie mikroorganizmov v prostredí a na predmetoch, druhy dezinfekcie, dezinsekcie, sterilizácie. Ovláda zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Pozná technologické postupy povolených úkonov v kaderníctve, indikácie a kontraindikácie. Ovláda techniky úpravy vlasov rôznymi spôsobmi (pomocou fénu a kief, fénu s difuzérom, pomocou elektrickej kulmy, pomocou natáčok). Pozná štrukturálne vlastnosti pokožky a pokožky hlavy; pozná požiadavky na vytvorenie strihu a príslušné technologické normy, ovláda techniky strihania vlasov strojčekom, nožnicami, úpravu vlasov. Je zručný v oblasti vlasovej preparácie, narovnávania kučeravých vlasov, odfarbovania a farbenia vlasov, zosvetľovania vlasov, vodovej ondulácie, ondulácie železom, strihania vlasov - dámske, pánske a detské strihy, ošetrenia a regenerácie vlasov, účesovej tvorby, umývania vlasu a masáže hlavy, lakovania vlasu a konečnej úpravy vlasu. Vie obsluhovať klientov v súlade s platnými etickými pravidlami; vie, čo je byť empatický v komunikácii s klientmi a je zodpovedný za kvalitu svojej práce. Osvojí si tvorivé zručnosti kaderníka-stylistu a dokáže vlasom dodať estetický vzhľad. 

Na uvedený vzdelávací program “Kaderník – kaderníčka” bola udelená akreditácia akreditačnou komisiou Ministerstva školstva VV a M SR. Absolventi vzdelávacieho programu obdržia osvedčenie o absolvovaní v zmysle akreditácie.  Vzdelávací program je určený záujemcom s minimálne stredoškolským vzdelaním, ktorí chcú nájsť uplatnenie v danom odbore alebo otvoriť si živnosť. Aktuálne platné podmienky pre otvorenie živnosti v tomto odbore je potrebné preveriť si na príslušnom živnostenskom úrade a Živnostenskej komore SR. 

Forma záverečnej skúšky: písomný test + praktická skúška

Časový rozsah kurzu:450 vyuč. hod. (teoretická časť a praktická časť)

Účastnícky poplatok: 1.050,- €

Neváhajte sa objednať na masáž alebo nás kontaktovať ohľadom možností absolvovania masérskeho kurzu na čísle +421 904 217691! Tešíme sa na Vás! 

bottom of page